Merk teksten, kopier og lagre på din egen pc om du vil.

De viktigste tastatur-snarveiene i Paint Shop Pro XI

Merk at noen fungerer litt annerledes i PSP enn i f.eks. Windows.
Det er mange flere snarveier enn de som er nevnt her.


F1 PSP Help
F3 Script Output paletten
F4 Tool Options paletten
F6 Materials paletten
F7 Histogram paletten
F8 Layers paletten
F9 Overview paletten
F10 Learning Center paletten
F11 Brush Variance paletten

F12

Save as (Lagre som)
Ctrl + S Save (Lagre)
   
Ctrl + N New (Opprette nytt bilde)
Ctrl + O Open (Åpne et eksisterende bilde)
   
Ctrl + A Select All (Merk alt i et bilde / evt. på aktivt lag dersom du har flere)
Ctrl + D Select None - Deselect (Fjern merking)
   
Ctrl + C Copy (Kopiere)
Ctrl + X Cut (Klipp ut)
Ctrl + V Paste as new image. (Lim inn som nytt bilde. Dette blir et helt nytt bilde.)
Ctrl + L Paste as new layer. (Lim inn som nytt lag i et bilde. Dette oppretter et nytt lag i bildet.)
Ctrl + E Paste as new selection (Lim inn som nytt utvalg. Dette havner på det laget som er aktivt.)
   
Ctrl + I Flip (Snu opp-ned)
Ctrl + M Mirror (Speilvende)
   
Ctrl + Z Undo (Angre)
Ctrl + Alt + Z Redo (Gjøre om Angre)
   
Ctrl + R Rotere
Ctrl + Alt + R vis/skjul linjal
Shift + D Dupliser (Lage et duplikat/en kopi av et bilde)
Shift + S Resize (Endre størrelse - ikke det samme som zoom)
Shift + K Invert Mask (Bruke masken motsatt vei)
Shift + A Full skjerm  (ikke helt, men... trykk det samme for normal visning igjen)
Ctrl + Shift + A Full skjerm forhåndsvisning
- Dette blir virkelig full skjerm. Trykk mellomromstasten eller klikk med musa for normal visning.
M Move verktøyet
S Selection verktøyet
R Crop verktøyet (beskjæring)
B Malepensel (Paint Brush)
F Malebøtta (Flood fill)
T Tekst verktøyet