Side 11 - Komme i gang med PaintShop XI

Layers - Lag i praksis

Å jobbe med lag krever at du jobber i selve bildet ditt og i Layers paletten. Fram og tilbake...
Omtrent som å bla fram og tilbake i ei bok... Eller legge ark over og under hverandre...

Hvis du ikke husker så mye om lag kan du lese punkt 5 om igjen.

Åpne et bilde:
Trykk Ctrl + O (eller klikk den gule mappa på Standard verktøylinjen) og finn et bilde på pc-en din.
Trykk Ctrl + D for å duplisere bildet ditt. (Lukk originalen uten å lagre.)

Hvis bildet ditt er veldig stort kan du resize det (endre størrelsen) til omkring 500-600 pixels bredde.
Lagre kopien som pspimage - ikke lukk.

Vi skal blande forskjellige bilder og gi det hele et annet fargeskjær.

Ha alle verktøylinjer og paletter som tidligere nevn på skjermen.

Jeg bruker det samme gamle bildet mitt....
I tillegg har jeg brukt tre tuber.


Først legger du et tomt transparent lag oppå bildet.

Det er flere måter å legge til lag på.
1: Klikk de små "arkene" i Layers-paletten for å legge til et raster-lag (se bildet).
2: Høyreklikk på det laget du har i Layers-paletten og velg New Raster Layer.
3: Velg
New Raster LayerLayers-menyen.

Alle tre måtene ender opp med samme dialogboks.
Se i din dialogboks og sammenlign med min. Jeg antar det står det samme i din som min. La det være slik. Trykk OK.

Nå har du et bakgrunnslag (bildet ditt) og et rasterlag, og det tomme rasterlaget er aktivt.
(Ses på den mørkere fargen på laget i Layers-paletten, og på toppen av bildet ditt.)Klikk malebøtta på verktøylinja på venstre side.
Klikk inni den øverste av fargeboksene.
Nå kan du velge en skarp farge som gjør det lett å se endringene. Jeg valgte skarp blå.

Når du har bestemt deg for farge klikker du OK, og deretter klikker du hvor som helst i bildet for å tømme malebøtta dit.
Hjælp!!! - Bildet ble borte vekk, skjult av det nye laget. Jepp, du har lagt et farget lag oppå bildet ditt.

Jeg vil ha det blå laget nederst, men hvordan får jeg til det?

I Layers paletten:
Background
er alltid det nederste av lagene. For
å ha en annet lag nederst må vi endre bunnlaget Background til et rasterlag.
Høyreklikk på Background-laget og velg Promote Background Layer. Nå blir bakgrunnslaget konvertert til et rasterlag.

Fortsatt i Layers-paletten: Klikk på Raster 1 (det med fargen din).
Hold museknappen nede og dra laget under bildet-laget (som nå heter Raster 2).
Slipp museknappen.
Nå ser du bildet ditt igjen, men ikke noe av den skarpe fargen. - Puh...!
Men hva vil jeg egentlig med den fargen?
Jo, som jeg sa til å begynne med; jeg vil ha et nytt fargeskjær på bildet mitt. Derfor må jeg gjøre bildet mitt litt gjennomsiktig.

Forsatt i Layers paletten: Klikk på laget med bildet ditt så det blir aktivt.
Gå opp til toppen av Layer paletten og klikk hvor som helst inni der det står 100. Hva skjedde med bildet ditt? Fikk det en annen farge?
Jeg bruker hjulet på musa og ruller fram og tilbake til jeg syns fargen er bra. Jeg havnet på 75.
Hvis du ikke har hjul på musa tar du tak i det lille "hakket" nederst til høyre bak 100-tallet. Pek på det, klikk hold og dra mot venstre.


Aktiver øverste laget i layers paletten.
Legg til et nytt lag - tre ganger. Øverste lag er aktivt. (Du skal ha 5 lag i alt.)

 


Klikk på Tube-verktøyet i Verktøylinja på venstre side.
Velg en tube du liker fra TO-linja.
Klikk en gang ca. midt oppå bildet ditt.

Klikk nest øverste lag i Layers paletten så det blir det aktive laget.
Velg en ny tube.
Klikk en gang et eller annet sted oppå bildet ditt. Ikke bry deg så mye om hvor.

Klikk i det neste laget (det tredje ovenfra) for å aktivere det.
Velg en ny tube.
Klikk en gang et eller annet sted oppå bildet ditt. Ikke bry deg så mye om hvor nå heller.

Nå er det kanskje på tide å lagre bildet igjen (fortsatt som pspimage).

 


Her ser du mitt bilde med alle lagene.
Til å begynne med kan det virke litt forvirrende å jobbe med lag, men det går fort over.

Nå kan du begynne å flytte tubene dine i riktig posisjon. Hvis de ligger oppå hverandre, begynn med den øverste (mest synlige).

Trykk M på tastaturet (eller velg Move-verktøyet på verktøylinja).
Jeg velger å starte med pus, derfor holder jeg musepekeren over pus i bildet mitt.
Så holdes museknappen nede mens jeg flytter pus rundt i bildet. Slipp museknappen når du er noenlunde fornøyd med plasseringen.
Ta neste tube og gjør likedan, og også med den tredje tuben.

Ser du? Nå jobber du I BILDET, men likevel på de forskjellige lagene!
Prøv å se hva som skjer hvis du klikker og drar utenfor tubene... hele bakgrunnen din flytter seg.
(Ctrl + Z for å få den på plass igjen!)


Men du, vil du ha ene tuben delvis under en annen tube? Kanskje det er den øverste som skulle vært halvveis skjult av en av de andre? - Ikke noe problem. Men husker du hvordan du flytter lag?

I Layers paletten klikker du på det laget du vil flytte for å gjøre det aktivt, holder museknappen nede og drar laget opp eller ned, dit du vil. Slipp museknappen når du har plassert laget ditt.

Som du ser på bildet:
Jeg flytter det aktive laget med bilen ett hakk ned, under pus.
Musepekeren har endret seg til en hånd, og den svarte streken viser hvor langt jeg er kommet i flyttingen i øyeblikket.
Når jeg slipper museknappen har bilen flyttet seg og deler av den blir gjemt under pus.

Hvis ikke noen deler skal skjules av noen andre er det ingen vits i å flytte lag.Husk å lagre ofte underveis!

Paint Shop Pro er et tungt program og kan av og til "fryse". Da er det ergerlig å miste alt du har holdt på med.
Derfor: Lagre som pspimage så fort du starter på et nytt bilde, og lagre ofte underveis.

Fordelen med pspimage-formatet ser du først og fremst når du har mange lag, som her.

Hvis du lagrer alt som jpg blir alle lagene automatisk slått sammen til ett lag.
Da kan du ikke endre noen ting etter at du har lukket bildet. Du må begynne helt forfra igjen.

Et psp-bilde kan du i det minste åpne igjen og lagene er fremdeles intakte, tubene kan flyttes fram og tilbake, lagene opp eller ned.

Når du syns bildet ditt er perfekt lagrer du det en siste gang som pspimage-fil.
Så kan du lagre en kopi som jpg-fil.

Du kan velge å slå sammen alle lagene før du lagrer bildet:
Velg Layer-menyen
- Merge
- Merge All (Flatten)

Til slutt lagrer du som jpg-fil (F12).

Om du ikke slår sammen lagene først blir de likevel automatisk slått sammen når du lagrer som jpg.

Fortsett til slutt til punkt 12 - Masker