Side 10 - Komme i gang med PaintShop XI

Enkel bildebehandling - pluss litt til

Åpne ett bilde:
Trykk Ctrl + O (eller klikk den gule mappa på Standard verktøylinjen) og finn ett bilde på pc-en din.

FØLGENDE ER VIKTIG !!!! – og dette gjør du   HVER  ENESTE GANG  du skal bruke et av dine bilder:

Aller først må du lage en arbeidskopi av bildet så ikke originalen blir ødelagt:

Trykk Shift + D (dupliser)

Nå har du to like bilder. - Lukk originalen uten å lagre!

Kopien din heter Image 1*  - eller et annet tall (det står i ramma over bildet og spiller ingen som helst rolle).
Lagre kopien som pspimage-fil, pass på at du lagrer den med et lett navn på et sted du lett finner den igjen.
Ikke lukk bildet.

 

 

Når jeg senere skriver at du skal markere eller klikke bildet ditt
mener jeg at du skal klikke på den brede ramma over bildet, der navnet står.

Du kan egentlig klikke hvor som helst på bildet for å aktivere det, men det hender seg at man gjør noen uønskede operasjoner samtidig.
Derfor prøver vi å klikke på ramma.
K
likk på den om du skal flytte bildet rundt på skjermen også. (Klikk-hold-dra.)

Klikke  i bildet menes inni selve bildet/fotografiet.Resize

Først kan du endre størrelsen på bildet ditt. (Ikke det samme som å zoome.)
Spesielt om det skal sendes i epost til noen du kjenner er det greit å redusere størrelsen litt.

Trykk Shift + S (eller velg Resize på Image-menyen).

Øverst i dialogboksen ser du hvor stort bildet ditt er (Original Dimensions).
Pixel Dimensions: Her skriver du den nye bredden (Width) du ønsker på bildet. Hengelåsen viser at forholdet mellom høyde og bredde er låst.

Bruk pixels på størrelsen.
Resample using: velg Smart Size.
Lock aspect ratio: Sett hake der så bildet justerer seg automatisk til riktig forhold mellom høyde og bredde når du endrer størrelse. (Hengelåsen)

Sett ny bredde til 800 for bildet ditt. Hvis bildet ditt er mindre, sett et mindre tall.
Klikk OK.
Nå er bildet blitt mindre.

Trykk Ctrl + S for å lagre bildet ditt igjen (fortsatt som pspimage-fil).
Ikke lukk bildet enda!

Ikke forstørr bildene dine. Det blir nesten aldri bra.
- Et forminsket bilde som er lagret kan aldri forstørres tilbake til opprinnelige mål og opprinnelig kvalitet. (En av grunnene til at det er viktig å ta vare på originalen!)


 

Sharpness  *  Smart Photo Fix

Når man forminsker et bilde blir det gjerne litt uklart.
For å bøte på det kan du prøve å gjøre det litt skarpere igjen.

Klikk på Adjust-menyen.
Velg  Smart Photo Fix...

 


I dialogboksen kan du se hva programmet foreslår.
Pass på at det er hake i Preview on Image så du ser endringene dine på bildet ditt.

Hvis du syns at de foreslåtte forbedringene er bra trykker du OK.

Focus er skarpheten på bildet (Sharpness er et annet ord for det samme.).
Generelt kan du redusere skarpheten som blir foreslått en god del. På mitt bilde vil jeg redusere den foreslåtte skarpingen fra 46 til ca. 36.

Hvis du ikke liker de automatiske endringene kan du justere dem, eller droppe dem helt.

Du kan f.eks. velge Sharpness lengre ned på Adjust-menyen og endre kun skarpheten.
Unsharp mask er et godt alternativ til Sharpen. Prøv deg fram.

Akkurat denne biten kan jeg altfor lite om, så du må bare prøve deg fram med noen av de andre valgene også.
Råd jeg selv har fått: Ikke skarp bildene for mye! Heller litt for lite enn for mye!

Hver gang du har gjort noe kan du angre ved å trykke Ctrl + Z.

Er du usikker på hva som er best?
Studer bildet ditt nøye mens du skifter mellom å trykke Ctrl + Z  og  Ctrl + Alt + Z.


Når du har fikset bildet ditt kan du lagre igjen (Ctrl + S).

Nå kan du enten lagre bildet ditt som jpg og lukke det (se nederst om lagring),
eller du kan f.eks. legge på en ramme.

Ikke lukk bildet enda hvis du vil gjøre mer med det!


 

Ramme etc.

Har du lyst til å ha en fin ramme på bildet ditt?
Klikk på Image-menyen.

Du kan
- rotere bildet (Rotate)
- speilvende (Mirror: Ctrl + M)
- snu det på hodet (Flip: Ctrl + I).

Du kan også
- legge til en enkel ensfarget bord rundt (Add Borders)
- legge på en fin ramme (Picture Frame...)

Picture frame (ramme) legger seg som et nytt lag oppå bildet ditt.
Du kan velge om ramma skal ligge innafor eller utafor selve bildet. Hvis ramma blir lagt utafor vil den totale høyden og bredden på bildet øke.
Rammer kan snus, speilvendes og flippes opp-ned. Det er bare å prøve seg fram og trykke OK når du tror du er fornøyd.
Ctrl + Z angrer det du har gjort.  Ctrl + Alt + Z gjør om det du angret.... o.s.v.
 

Resize finner du også på Image-menyen, men jeg bruker aldri menyen til det.
Hvis du endrer størrelse ofte (noe jeg gjør) er det greit å ha det i fingertuppene... Shift + S.

Vel, om du velger å gjøre noe mer eller ei, til slutt lagrer du bildet ditt igjen: Ctrl + S.

Du har hele tiden lagret bildet som pspimage, og bildet ditt har ett eller flere lag.

Nå er det på tide å lagre som jpg-fil.
Trykk F12 (lagre som) og lagre bildet med samme navn som pspimage-filen, men velg filtype JPG.

Avhengig av hva du har gjort kan du få opp en dialogboks som sier noe om Because of... bla-bla... og saved file will be merged... bla-bla...
Med det menes at bildet ditt vil bli slått sammen til ett lag når du
lagrer det som jpg-fil.
Svar Ja på det.

Du har fortsatt pspimage-bildet ditt intakt med alle lagene. Behold det på pcen din. En annen gang kan du f.eks. fjerne laget med rammen og heller legge på en bord og litt tekst, og du kan... du kan....

 

 


Angre: Ctrl + Z
Gjør om: Ctrl + Alt + Z
 

Fortsett til punkt 11 - Layers - Lag i praksis