Side 8 - Komme i gang med PaintShop XI

Filformater / Filtyper

Det er mange forskjellige måter å lagre på i PSP. Her tar vi for oss den aller aller enkleste.
Tast F12 for å lagre som... (Save As) (eller velg Save as fra File-menyen).

Det er også mange formater (filtyper) å velge mellom når man lagrer i PSP.
Det gjelder å finne et format så bildet blir slik du har tenkt.
D
e fire mest vanlige formater er:

psp  -  gif  -  png  -  jpg

Finn mappen du skal lagre bildet i.
Et navn kan du ha klart også, og så er det tid for å velge filtype.

Noen filtyper, som gif og png krever at du bruker Options.

Husk: Du må ALDRI ha  Æ Ø Å, ei heller mellomrom i navnet hvis bildet skal brukes på internett.
Hvis du absolutt må ha flere ord, bruk enten understrek eller bindestrek mellom ordene.


 

psp - den smarte filtypen (type "reddende engel").

Bildet får endelsen pspimage eller psp.

Hvis du har et bilde med flere lag er PSP det eneste valget du har dersom du vil beholde alle lagene.

Fordelen er at du kan endre lagene senere selv om du har lagret og lukket bildet. Du kan ta vekk lag, eller la dem bytte plass, flytte objekter på lagene... for å nevne noe.
Lag(ene) kan være gjennomsiktige, delvis gjennomsiktige og heldekkende.

Du kan lagre alle slags bilder som psp.

Bilder lagret i psp-format kan kun åpnes og brukes i PSP.

Jeg lagrer alltid et bilde først som psp, bearbeider det, og deretter lagrer jeg en kopi som en av de andre filtypene.
På den måten ødelegger jeg ikke originalen dersom lagringen senere fører til et uønsket resultat.Bildet jeg bruker som eksempel er delvis gjennomsiktig i kantene.
Jeg lagrer dette bildet i alle formatene for å se hvordan det blir.

Når det lagres som psp-fil ser det akkurat slik ut, som det skal. Men som sagt...
det kan ikke brukes/åpnes noen andre steder enn i PSP.
Prøver du å åpne det så vil alltid PSP starte opp og bildet åpne seg der.gif
 - den transparente filtypen.

Bilder med gjennomsiktige partier kan lagres som gif.
Et bilde med få farger lagres også ofte som gif.
Delvis gjennomsiktige partier blir enten helt gjennomsiktige eller helt fylt med farge
(se helt til høyre på bildet - der ser du blå himmel, ikke sant?).

En gif-fil tar vanligvis liten plass på pc-en.

Når du lagrer i gif-format er det en del ting du alltid må gjøre for å beholde de transparente partiene i bildet.

Du MÅ klikke  Options (se øverste bilde) og velge Run Optimiser.
Så får du den dialogboksen du ser her.
B
ildet til venstre i dialogboksen er originalen, det til høyre er slik det blir med dine settinger.
Du kan dra bildet rundt inni ruta (klikk - hold - dra).
Dra i bildet til du ser litt av den transparente delen.

I første fane (Transparency) merker du Existing image or layer transparency.
Gå til neste fane, Partial Transparency.
Sett opacity til 20 %. Det er en brukbar standard setting.
Merk også No, use the existing image color at 100% opacity.

De andre fanene hopper vi over. - Klikk OK når du er ferdig.

 

 

Resultatet ser du til her. Merk den rene, men hakkete kanten.
Størrelsen på mitt gif-bilde ble 36 kBpng
(kalles ping) - den delvis transparente filtypen.

png er også et "superformat".
En ting er å ha et bilde med gjennomsiktige partier, men om du vil ha den delvis gjennomsiktig er png eneste alternativ hvis du f.eks. vil skrive ut bildet.

MEN... også her du klikke Options (se første bilde) og velge Run Optimiser.

I første fane (Colors) merker du for 16.7 Million Colors
I neste fane (Transparency) merker du Alpha channel transparency og Existing image or layer transparency.
OK.

Dra i bildet til du ser litt av den transparente delen for å se hva som skjer.

Bildet blir akkurat som i psp - nydelig diffuse kanter.

En png-fil tar ofte stor plass på pc-en.
Størrelsen på mitt png-bilde ble 148 kBjpeg
- foto-filtypen

Et foto er så godt som alltid i jpg-format (jpeg).
Vanlige bilder (foto) lagres alltid som jpg.

Vær oppmerksom på at det finnes to forskjellige JPG-formater.
Bruk den "vanlige" jpg, JPEG-JFIF.

jpg kan ikke ha transparente partier. De blir automatisk erstattet av en farge, som regel hvit.

Fordelen(?) med jpg i forhold til gif er at delvis transparente partier erstattes av en farge.

Størrelsen på mitt jpg-bilde ble 70 kBBilder lagres mest som jpg eller gif.
Et bilde med få farger (eks. ensfarget flate, med få kontrastfarger) kan noen ganger bli penere ved å lagre som gif enn som jpg!
En tegning kan noen ganger bli veldig stygg hvis den lagres som gif.

Ellers er det MYE å si om lagring av bilder, men det blir en annen skål.

Uansett hvilken filtype/format du velger: Sjekk den ferdig lagrede filen!
Noen ganger ser du ikke hvordan bildet ditt egentlig ser ut før du åpner det igjen. Jeg pleier å sjekke dem i den vanlige Windows bildeviseren (der jeg ser Mine bilder).

 


Og nå til noe som høres merkelig ut, men som er helt sant og ganske viktig!

Om du lagrer samme bilde flere ganger som jpg blir bildekvaliteten dårligere og dårligere, selv om du ikke har gjort en eneste forandring på bildet.
Hvis du ikke tror meg så prøv!
Det er en av årsakene til at jeg foretrekker å lagre et bilde som pspimage til jeg er helt ferdig med det.

Se godt på bildet til høyre. Jeg har forstørret det litt for at du virkelig skal se forskjellen, men du ville garantert se forskjellen i normal størrelse også.
Det lengst til høyre er originalen. Jeg laget en kopi og lagret den. Åpnet den og lagret igjen flere ganger.
Ser du flaggstanga? Hvor utydelig den er blitt, og alle prikkene i det blå rundt kula og flagget...

Dette viser hvor viktig det er med å lagre i riktig format!Save  =   Lagre  =  Ctrl + S         
Save As  =   Lagre som  =  F12  
Save Copy As  =   Lagre kopi som  =  Ctrl + F12
 

Er du klar for neste skritt nå? Vil du skrive litt på bildet ditt?

Gå til punkt 9 - Tekst