Side 7 - Komme i gang med PaintShop XI

Opprett et nytt bilde

Trykk Ctrl + N for å lage et nytt tomt bilde. (Du kan også klikke på det hvite arket på verktøylinja, øverst til venstre.)

I dialogboksen velger du:
Width og Height (bredde og høyde)
Units - bruk pixels
Resolution - oppløsningen på bildet. Jo høyere tall jo skarpere og finere. Det trenger ikke være så høyt som her.

Jeg velger alltid Raster Background uansett, for jeg skal som oftest male/tegne på det.
Mest mulig farger vil jeg ha også, velg 8 eller 16 bit

Om bildet skal være transparent eller ha en farge er opp til deg. Jeg for min del starter alltid med et transparent (gjennomsiktig) bilde.

Trykk OK når du har bestemt deg.


Nå har du opprettet et bilde!
Kanskje du har et grå- og hvitrutete bilde, kanskje du har et hvitt bilde.
Det rutete bildet er gjennomsiktig, det har usynlig bakgrunn. Om du skriver det
ut på papir vil det ikke være noe der, ingen ruter, ingenting.

Uansett hva du har valgt ser det utrolig kjedelig ut da. Bildet bør vel fylles med ett eller annet?
Ja, det skal du, men først litt om det rundt...Du ser at bildet ditt har en ramme rundt seg.
Aller øverst står det hos meg Image 1 @ 100 % (Raster1).
Image 1 er navnet på dette bildet.
100% viser at bildet er 100% av opprinnelig størrelse, altså full størrelse.
Raster 1 viser at det er et rasterlag og at det er lag nr. 1 som er aktivt. (Sjekk senere når du jobber med flere lag.)

Denne øverste linja/kanten/toppen på bildet er den du skal peke på og dra i om du skal flytte hele bildet rundt på skjermen din.
(Fra dagliglivet kan du tenke på at du ville ta et bilde i overkanten for å se om det
skal henge her eller kanskje der?)
Det er også denne linja du klikker på for å markere et bilde (gjøre det aktivt) når du har flere bilder på skjermen samtidig.

Jeg liker å se linjalen, og den ser du da over og på venstre side av bildet. Jeg bruker alltid pixels, men bruk det du syns er best.
Ctrl + Alt + R
for å vise/skule Rulers (linjal), eller View-menyen - Rulers.

Helt nederst på skjermen (kanten på selve PSP-programruta) finner du Status verktøylinja.
(View-menyen - Toolbars hvis du ikke har den framme.)
På høyre side finner du noen få opplysninger om bildet ditt (det aktive). Som du ser er mitt 300 x 200 stort, og med 16 bits farger).Nå tilbake til bildet.
Jeg går ut fra at du har de før omtalte paletter og verktøylinjer på skjermen.

Start med å klikke på malebøtta (Flood fill) på venstre side av skjermen.
Hold musa over Materials-paletten på høyre side og
velg en fin farge ved å vandre rundt med pipetten (Dropper). Klikk når du er fornøyd.
Tøm fargen i bildet ved å klikke i bildet.

Klikk på malepenselen (Paint Brush) på venstre side og velg en ny farge.
TO-linja velger du en "pensel", gjerne den aller første siden den er litt tykk og god (se bildet)

Klikk-hold-dra inni bildet ditt. Slipp museknappen når du har tegnet noen kruseduller. Velg en ny farge og kanskje en annen "pensel" på TO-linja og tegn noen kruseduller til.

GRATULERER! Du har laget ditt første bilde i PSP.
Det var ikke så vanskelig vel?


mitt første kunstverk

Hvis du vil ta vare på kunstverket ditt trykker du F12 for å lagre som. Ellers lukker du bildet ved å trykke i det røde krysset i øverste høyre hjørne på bildet. Svar nei på spørsmål om du vil lagre hvis du ikke vil spare på bildet ditt.Ha alltid verktøylinja Tools (verktøy) nedover på venstre side,
TO-linja  (Tool Options) over skjermen, Materials- og Layers-palettene på høyre side.
(Vise/skjule palettene: F4   F6   F8.)

Fortsett til punkt 8 - Lagre som... for å lagre kunstverket ditt.