Side 5 - De viktigste palettene i Paint Shop Pro XI * 2

Materials (F6), Layers (F8) og Overview (F9).

Layers

Vis/skjul Layer-paletten ved å trykke F8

Layers - lag...  (Jeg kommer for det meste til å bruke det norske ordet.)
Layers paletten legger seg på høyre side av skjermen. Den viser miniatyrbilder av alle lagene i det bildet du jobber med.
Noen bilder har bare ett lag, mens andre bilder kan ha mange lag.

Et bilde består altså alltid av minst ett lag (layer).
Hvis du kun skal bruke PSP til å fikse på bildene dine, beskjære dem og gjøre dem skarpere trenger du ikke tenke på lag.
Men har du lyst til å ha det skikkelig gøy med PSP kommer du ikke utenom lag.

Lag - eller Layer - kan være flere typer, bl.a.:
BACKGROUND  - RASTER  - VECTOR

Når du åpner et eksisterende bilde fra pc-en er det som oftest et Background-lag.
Når du oppretter et nytt bilde i PSP kan du velge om det skal være raster eller vector.

Du finner det meste i menyen Layers også, pluss en del andre ting som er viktige når du jobber med lag.


Layers palett

Under det første symbolet ligger alle typene lag du kan legge til. Klikk den lille pila på høyre side av "arkene" for å se og velge type lag.

Det andre symbolet sletter lag.

Det siste symbolet (Edit Selection) har jeg ikke brukt og vet derfor ikke hvordan det fungerer.Hva betyr ting

100: Opacity (gjennomsiktighet).
Dra den bitte lille hakene i høyre side til venstre for å gjøre laget mer eller mindre synlig. Tallet vil endre seg.
Normal: Blend mode. Blander farger mellom lag.
Øyet: Klikk for å vise/skjule et lag.
De andre tingene skal vi ikke se på nå.Bilde med flere lag

Bildet er til venstre - Layer-paletten til høyre. Den viser miniatyrbilder av alle lagene i det bildet du jobber med.
Nederste lag er rødt, det neste blått, det øverste er gult
(du ser det står Raster 1 - 2 - 3)
Øverste laget er Vector fordi det er tekst.

Om du tenker deg tre papirark i forskjellige farger, lagt oppå hverandre... Du ser bare det øverste. - Om du tar arkene og legger dem etter hverandre, slik som i Layer-paletten til høyre... da blir det slik som du det ser i denne paletten. Den er som et miniatyrbilde av hvert lag.Ser du at jeg har markert det gule laget? Det er mørkere grått. Jeg har klikket på det laget i Layer-paletten.
Det er et stopp-tegn der også, over det øyet som var der.
Jeg har gjort laget usynlig ved å klikke på øyet.
Da ser jeg rett ned på det blå arket. Derfor er bildet nå blått med grønn tekst.
Hvis jeg klikker på øyet ved det blå laget også vil bildet bli rødt med grønn tekst.
Om jeg klikker øyet foran det røde laget har jeg plutselig bare teksten igjen. Slik som det ser ut på det øverste laget i Layer-paletten. Bakgrunnen er nå grå- og hvitrutet, d.v.s. den er gjennomsiktig.

Klikk øynene på lagene så de blir synlige igjen. Klikk på vectorlaget i Layer-paletten, hold og dra det ett hakk ned, under det gule laget. Nå er det gule laget øverst, og det er ingen tekst på bildet.
Klikk det gule laget i paletten for å merke det, ta tak i "håndtaket" i Opacity (der det står 100), dra håndtaket litt til venstre. Ser du at teksten nå skinner gjennom det øverste laget?

Hvis du vil bytte om på fargene kan du gjerne dra lagene opp og ned og prøve deg fram. Klikk på et lag, hold og dra.

Det laget som er grått i paletten er det aktive laget. Det er det du jobber på i øyeblikket. Og skal du tegne eller male på et lag så må du gjøre det på bildet, ikke  i paletten.

Skjønner? Altså: Klikk i paletten for å merke det laget du skal jobbe på, klikk i selve bildet for å utføre jobben.


Fortsett til punkt 6 - Overview