Side 3 - De viktigste verktøyene i Paint Shop Pro XI

Verktøylinjen TOOLS (Verktøy) og Tool Options (valgmulighetene for hvert verktøy)

PSP XI Verktøy

De verktøyene som har en liten nedoverpil ved siden av seg skjuler flere alternativer.
Klikk på pila for å se alle alternativene, det er
flere enn de som er nevnt her.

Pan / Zoom
Pick / Move (flytte rundt)
Selection / Freehand /Magic Wand (velge/merke deler av bilde)
Dropper (pipette - fargefanger)
Crop (beskjære)
Perspective Correction / Straighten
Red Eye tool (fjerne røde øyne)
Makeover tool (kosmetikk)
Clone / Scratch Remover / Object Remover
Paint Brush / Airbrush  (malekost etc.)
Lighten/Darken / Change to target / Soften etc.
Eraser (viskelær)
Background eraser (viskelær for å fjerne bakgrunn)
Flood Fill / Color Changer (malebøtte)
Picture Tube (kalles bare tuber)
Text (skriveredskap)
Preset Shape / Rectangle/ Ellipse /Symmetric Shape (ferdige former / figurer)
Pen
Mesh Warp / Warp Brush (deform)
Oil Brush / Pastel / Palette Knife etc. (diverse maleutstyr)
 


V
erktøyene er lite verdt om du ikke bruker Tool Options  (F4).
Denne paletten legger seg under verktøylinjen, rett over den grå flata (skjermen/arbeidsområdet).

Tool Options-paletten viser alle de valgmulighetene du har med de forskjellige verktøyene,
og den endrer seg alt etter hvilket verktøy du velger.
Jeg kaller den for lettvinthets skyld TO-linja.

En rask måte å vise/skjule Tool Options (TO-linja) på er å trykke F4.

Et råd: Les fort gjennom alt dette først, ikke tenk så mye på at du skal prøve alt som står her med en gang.
Når du har lest gjennom alle sidene og laget ditt første bilde kan du gå tilbake hit og "børja om från børjan".
Du vil garantert forstå mye mye mer på den måten.


Pan   Zoom   Move

Når du klikker på ett av de tre verktøyene får du opp akkurat samme TO-linja (Tool Options).

Zoom forstørrer/forminsker bildet på skjermen.
Det er mange måter å zoome på.

Du kan skrive inn et annet tall enn 100, eller du kan dra fram og tilbake med musa i den lille grå linja under 100.
(Pek på linja, klikk-hold-dra fram og tilbake. Når du slipper museknappen endrer bildet seg.)
Zoom in/out med - eller + zoomer i faste små steg.
Zoom more
med - eller + zoomer i faste store steg (5 ganger så mye som forrige).
Klikk i bildet med venstre museknapp for å forstørre, med høyre for å forminske bildet.

Har du mus med hjul er det den aller enkleste måten å zoome på.
Hold musa over det aktive bildet og rull hjulet på musa fram og tilbake.
Dette kan du gjøre uansett hvilket annet verktøy du har aktivt i øyeblikket.

Actual size endrer til opprinnelig størrelse igjen.

Pan brukes til å forflytte seg rundt i et forstørret bilde.
(Hvis du samtidig bruker Overview-paletten er det lettere å se og skjønne hva som skjer.
Tast på F9 så legger Overview seg sammen med Layers og Materials på høyre side på skjermen.)
Med Pan aktivt kan du flytte rundt i både Overview og selve bildet.

Move brukes til å flytte elementer i et bilde.
Hvis bildet er zoomet kraftig brukes Move omtrent som Pan sammen med Overview til å flytte rundt i bildet.
Forskjellen er at hvis du bruker Move i selve bildet havner kanskje deler av bildet "utafor", mens hvis du flytter rundt i Overview fungerer det som med Pan.

Pick kan brukes til å velge, flytte, rotere og endre størrelse på hva som helst på skjermen (bilder).
Jeg har aldri brukt det. Av disse bruker jeg kun Move.


Tool Options - linja med rød ramme.
Valgmulighetene for hvert enkelt verktøy.


Selection

Brukes til å merke deler av et bilde for å klippe ut, kopiere, endre, male...

Velg mellom Selection (geometriske former), Freehand (lassoen), eller Magic Wand (tryllestaven).

Feather gir en delvis gjennomsiktig kant på det du merker. Jo høyere tall, jo bredere ullent felt.
Anti-alias jevner ut ytterkanter slik at runde former ikke blir så hakkete.

Selection (bilde 2) har mange former å velge mellom i Selection type på TO-linja .
Mode pleier jeg la være som den er.
Begynn i et hjørne og d
ra med musa (klikk-hold-dra) over det du vil merke.

Freehand Selection (bilde 3):
Edge Seeker:
Klikk forskjellige punkter i kanten av det du skal merke. Verktøyet finner selv kantene (med måte!). Dobbelklikk når du er ferdig endene knyttes sammen.

Freehand: Tegn med musa, uten opphold, til du har kommet rundt alt du vil merke. Slipper du museknappen før du er ferdig finner verktøyet selv korteste veien tilbake til startpunktet.
Smoothing gir rundere hjørner.

Point to Point fungerer på nesten samme måten som Edge Seeker, men søker ikke kantene selv. Klikk på punkter i bildet som passer til utsnittet du vil ha. Dobbelklikk når du er ferdig endene knyttes sammen.

SmartEdge er nesten det samme som Edge Seeker.

Tast Ctrl+D (deselect) for å få vekk de stiplete linjene.

Hvis det blir feil utvalg, tast Ctrl + D for å få vekk de stiplede linjene og begynn på nytt.

Veldig veldig ofte glemmer man å deselecte... Det merkes best på at ikke noe annet funker....
Hvis du prøver å gjøre noe, og absolutt ingen ting virker, prøv Ctrl+D.


  


Dropper

En pipette til å velge farger fra et åpent bilde.
Klikk med  venstre museknapp for å velge forgrunnsfarge, med høyre musetast for å velge bakgrunnsfarge.

Du kan velge Dropper midlertidig fra flere verktøy ved å holde Ctrl nede.
Flytt musa rundt i bildet til du finner fargen du ønsker, klikk, og vips! har du fargen din.Crop

Crop brukes til å beskjære bilder.
Du drar en firkant med musa på bildet (klikk-hold-dra).
Det som er utenfor firkanten blir skjært bort når du klikker på den grønne rundingen ved siden av Preset på TO-linja (Apply).

Du kan dra i sidene og hjørnene i den firkanten du tegner.
Pek på en side til musepekeren endrer seg til en strek med pil i begge ender, klikk-hold-dra.
For å dra skrått utover i hjørnet peker du i hjørnet til pila blir skrå, så... klikk-hold-dra.
Klikk Apply når du er fornøyd.

Holder du musa over firkanten du tegner endrer musepekeren seg til Move-verktøyet. Da kan du flytte firkanten rundt i bildet (klikk-hold-dra).

Hvis du vet nøyaktig hvor stort bilde du vil ha kan du skrive tallene i With og Height (bredde og høyde).

Units er enten centimeter, inches eller pixels.
Jeg bruker så godt som alltid pixels, men hvis du skal skrive ut bilder er det kanskje bedre å bruke cm.Clone

TO-linja er nesten som for Paint- og Airbrush, så den går jeg ikke inn på her. Se nedenunder om det.
Det eneste jeg syns er viktig er Size (størrelsen) på kloneverktøyet, Hardness og om det skal være litt gjennomsiktig (Opacity) eller ikke.

Høyreklikk med musa der du vil klone (kopiere) fra.
Jeg høyreklikket på siden av ølglasset, der du ser sirkelen med kryss. Denne sirkelen med krysset følger etter deg når musa flyttes, og det er det kryss-området du kloner fra.

Den andre sirkelen har en penselspiss og et stempel inni seg når du drar musa rundt.

Klikk der du vil ha klonen, hold museknappen nede og dra. Du kan klone i flere etapper.
Høyreklikk et annet sted for å bytte kloneområde.

Scratch Remover brukes til å fjerne små riper på en ellers ganske ren flate.

Object Remover:
Med den kan du dekke et objekt i et bilde med noe fra omliggende deler av bildet.
Dra en løslig ring rundt det som skal dekkes. Klikk den røde firkanten oppe på TO-linja.
Firkanten du får plasseres over det du ønsker å dekke objektet med.
(Jeg liker bedre Clone...)Paint Brush
og AirbrushLinja har jeg delt i to her. Alt kommer vanligvis etter hverandre.

Malekost og Sprayboks
TO-linja er likedan for Paint Brush og Airbrush. I tillegg er den nesten likedan for Clone-verktøyet og Eraser (viskelæret).
Den lille pila i den røde firkanten der oppe på TO-linja skjuler mange forskjellige "malekoster" og "stempler".

Shape: Velg runde eller firkantete strøk.
Size: Penslene har ferdig definert størrelse, men du kan endre størrelsen så det passer til det du vil gjøre.
Hardness: Bestemmer hvor skarp ytterkanten av penselstreken blir. Jo høyere tall, jo skarpere.
Step: Om du vil ha en sammenhengende strek, eller avstand mellom fargekladdene... Prøv for å skjønne det...
Density: Tetthet. Hvor tett penselspissen er. Lave tall gir sprikete effekt. 100 er helt tett.
Thickness: Tykkelsen på penselen.
Rotation: Retning på penselstrøkene.
Opacity: Gjennomskinnelighet. 100 er helt tett. Jo lavere tall, jo mer gjennomsiktig.
Blend mode: Jeg bruker bare Normal, men du kan få forskjellige effekter ved å velge annet.
Stroke: Hvis du maler med delvis gjennomsiktig farge: Med hake i Continuous kan du male "skjøtefritt". Uten hake blir det tykkere lag der du maler nye strøk over gamle. (Slipp museknappen mellom hvert strøk.) - Ble det en grei forklaring? Neppe. Prøv den, så skjønner du hva jeg mener.

Continuous-funksjonen finnes i flere andre verktøy også.


Colour Replacer

Denne er fin til å bytte farge på deler av et bilde.
Velg fargen du ønsker å bytte til som forgrunnsfarge (den øverste av fargene i Materials paletten - blå på mitt bilde).
Hold nede Ctrl-tasten og høyreklikk på den fargen i bildet som du vil bytte. (Jeg klikket på det gule ølet.)
Slipp Ctrl-tasten og mal over de delene du vil endre farge på. Den endrer bare nøyaktig samme farge!
Som du ser er bare deler av ølet blitt blått, fordi det er ikke nøyaktig samme gulfarge på alt ølet...

 

Prøv deg fram med forskjellig Tolerance, Density og Hardness.Eraser
(viskelær) behøver vel ingen nærmere forklaring.

På TO-linja kan du sette opacity (gjennomskinnelighet), størrelse på viskelæret etc.

 

Background Eraser Tool

Kjekk sak til å viske ut bakgrunn eller farger i et bilde.
Den butte mørke spissen inni sirkelen er viskelæret, og den spissen bestemmer hva som fjernes.

Eller mer presist: Hold midten av "viskelæret" unna det du ikke vil viske vekk. Visk forsiktig inntil kanten av det som skal være igjen.

I mitt tilfelle:
Så lenge jeg peker på det hvite vil alt det hvite innafor sirkelen viskes ut.
Innholdet i glassene endrer seg ikke så sant jeg ikke kommer borti dem med selve viskelæret.

Sjekk TO-linja, velg Size, Hardness og Opacity.
Hvis bakgrunnen/fargen skal fjernes helt må Opacity være 100.Flood Fill (Malebøtte)

Fyller hele bildet med en farge/mønster.

Tolerance: Hvor nøyaktig fyllfargen skal være i forhold til fargene i bildet. (Dette er ingen god måte å forklare det på. Det beste er å prøve det.) Toleranse 200 er heldekkende.
Opacity: Gjennomskinnelighet. 100 er helt tett. Jo lavere tall, jo mer gjennomsiktig.

 

Color Changer

Endrer fargen på hele bildet med tolerance 200 (max) og beholder samtidig sjatteringer, skygger etc.

Tolerance 200 (max) og Edge Softness 100 (max) gir et helt fargeskifte.
(Se nederste bilde, originalen er til venstre.)


Flood fill:

 


Color Changer:

Bildet over: Tolerance 50

Bildet under: Tolerance 200


Picture Tube

Tuber er ferdige bilder/tegninger/"gjenstander" med gjennomsiktig bakgrunn.
En tube kan inneholde ett eller flere objekter.

For å finne ut om det er flere objekter i en tube kan det være en ide å klikke tre-fire ganger for å se om objektet endrer seg.

TO-linja er ganske enkel. Du finner tubene ved å klikke den lille svarte pilen (med rød firkant rundt her).
Klikk på ønsket tube, klikk en gang eller drar en rekke der du vil plassere tuben i bildet.
Scale: For å endre størrelsen på tuben.
Step: Hvor langt det er mellom tubene i en rekke.
Placement mode: Jeg har ikke prøvd annet enn continuous.
Selection mode: Bruk kun Incremental. Grunnen: Hvis det er flere objekter i en tube vil jeg gjerne se alle uten å få noen dobbelt opp. Står det random kommer objektene hulter til bulter.

 


Text


På dette bildet har jeg delt TO-linja i tre. Normalt kommer alt etter hverandre på en linje.
Det meste er sikkert velkjent.

På TO-linja velger jeg alltid
Create as
Vector når jeg skriver vanlig tekst.
Stroke width
er bredden på ytterkanten av bokstavene, det blå her.
Line style er forskjellige linjer. Velg f.eks. Diamond og ytterkanten på bokstavene blir prikkete som her.

For å skrive, klikk i bildet. Skriv i Text Entry (tekstboksen) som dukker opp og klikk Apply når du er klar.
Hvis du vil bruke samme teksten om igjen, sett en hake i Remember text.

Du får en firkant rundt teksten.

Ved å dra i en side eller et hjørne endrer størrelsen seg.
Midt i firkanten er en liten sirkel. Pek inni den så musepekeren endrer seg. Klikk-hold-dra for å flytte hele teksten.
Ved å dra i "håndtaket" som peker til høyre ut fra midten kan teksten roteres.

Du kan også skrive som Selection og Floating. Se egen link til Tekst.


Preset Shape

Velg figur fra TO-linja.
Retain style: Beholder figuren slik den er, med svart linje og ingenting inni.
Uten hake i Retain style kan du velge farger på ytterlinja og evt. inni. Du kan velge bredde på ytterlinjen og hvordan linja skal se ut (line style).
Create as vector hvis du vil rotere figuren.
Anti-alias: Om utseendet skal bli sylskarpt eller litt "mykt" i kantene.

Figurene kan du dra/tegne så høye og brede som du ønsker.
Trykk Ctrl+D for å deaktivere når du er fornøyd.

PSP XI har også noen flere figurer lett tilgjengelig, Rectangle, Ellipse og Symmetric Shape.
Velg farge for linje og fyll. Når figuren er ferdig, trykke Ctrl+D eller klikk Apply på TO-linja.


Resten av verktøyene blir ikke gått gjennom her. Det er for "viderekomne".

Programmet har en veldig oversiktlig og fin forklaring av alle verktøyene på engelsk.
Trykk på Help på menyen og skriv tools i søkefeltet.

 

Nå trenger du kanskje en liten pause og litt drikke før du gyver løs på Palettene?