Ingrid som barn
 

Jeg ble født i  Rendalen  18. oktober 1950.
 

Jeg vokste opp på et lite småbruk med to-tre melkekuer, ei kvige og som oftest en kalv. Dessuten hadde vi gris som ble julemat hvert år.


Barndomsvenninner.
RA og meg, 5 og 10 år.

Jeg har en storebror - Jan.

Om sommeren lekte vi cowboy og indianer i skogen, om vinteren gikk vi på ski, akte og hadde hopprenn på låvebrua.

Jeg lekte nesten aldri med dokker. Derimot leste jeg mye, helst med ene øret klistret til Radio Luxembourg.