We will write a little about Australia here.

Australia er en verdensdel, og også verdens største øy.
Det er verdens sjette største land regnet etter flateinnhold, og det eneste som opptar et helt kontinent.

Australia er det tørreste bebodde kontinentet, det flateste, og har den eldste og minst fruktbare jorden. Kun det sørøstre og sørvestre hjørnet av kontinentet har et temperert klima, og mesteparten av befolkningen bor langs den tempererte og subtropiske kysten i sørøst. Den nordlige delen av landet har et tropisk klima, og vegetasjon som består av regnskog, skog, slettelandskap, mangrovesumper, og ørken.

Innbyggertallet er 20,8 millioner, og de fleste bor i delstatshovedstedene Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth og Adelaide.
Ca. 92 % er av europeisk herkomst, 4 % er fra Asia, mens de opprinnelige australierne, aboriginerne utgjør 1,5 % av befolkningen.

Ordet aboriginer stammer fra det latinske uttrykket "ab origine", som betyr fra begynnelsen.

Australia er delt i 6 delstater og diverse territorier.
Delstatene er Western Australia, Queensland, South Australia, New South Wales, Victoria og Tasmania.
De to største territoriene er Northern Territory, og Australian Capital Territory.
Canberra er hovedstaden.

Australia is a continent, and also the world's largest island.
It's the 6th largest country in the world.

By far the largest part of Australia is desert or semi-arid. Australia is the flattest continent, has the oldest and least fertile soils, and is the driest inhabited continent. Only the south-east and south-west corners of the continent have a temperate climate. Most of the population lives along the temperate south-eastern coastline. The landscapes of the northern part of the country, with a tropical climate, consist of rainforest, woodland, grassland, mangrove swamps and desert.

The population is 20.8 million, and is concentrated mainly in the mainland state capitals of Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth and Adelaide.
About 92 % are from european origins, 4 % from Asia, while 1,5 % are from the native people of Australia, the aborigines.

The word aborigine originated from Latin ab origine, meaning "from the origin or beginning".

Australia consists of six states, two major mainland territories, and other minor territories.
The states are Western Australia, Queensland, South Australia, New South Wales, Victoria and Tasmania.
The two major mainland territories are the Northern Territory and the Australian Capital Territory.

   

* Map: Lonely Planet * Flag by auntie Ingrid *