purchased from:
Jaymanda

Adopsjoner sent til deg er originalene - uten hvite striper. Disse her er eksempler.

The adoptions sent to you is the original ones - without white stripes.
Those here are samples.

jps #5

 

jps #4

 

 

jps #3

jps #2

 

jps #1